راهنمای نگارش و ارسال مقاله

عضویت در سامانه به معنای ثبت کامل درخواست عضویت نیست .

پس از ورود به سامانه برای ارائه درخواست ترجمه مقاله یا ارتقاء علمی آن ، عملیات ثبت و بارگذاری مقاله را تکمیل کنید . در صورتی که چکیده با اصل مقاله را برای شرکت در همایش ارسال می کنید، اطلاعات مربوط به مقاله را به دقت در بخش مربوطه که توضیح آن به شرح زیر می آید وارد کنید . در برخی موارد، رمز عبور به پوشه SPAM ارسال می شود .

با فعال سازی نام کاربری، چکیده یا اصل مقاله را ( باتوجه به بازه زمانی ثبت نام و ارسال آن ) می‌توانید بارگذاری نمایید .

در صورت انتخاب گزینه ارسال مقاله جدید، فرم زیر باید به دقت تکمیل شود :