تغییر زمان برگزاری کارگاه
1397-05-30
تغییر زمان برگزاری کارگاه

زمان برگزاری کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی 11  لغایت  15  شهریورماه 1397 خواهد بود.